Wypełnij

formularz,

i prześlij plik do darmowej wyceny

Profesjonalne Tłumaczenia

24/7

Wybierz...

Jeśli masz do przesłania więcej plików o dużych rozmiarach to kliknij TUTAJ

Szybka bezpłatna wycena

Szybka realizacja

Wysoka jakość

Ponad 1000 tłumaczy

Wiele kombinacji językowych

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Misją naszej firmy jest dostarczanie profesjonalnych tłumaczeń. Obsługujemy głównie złożone projekty, do których najczęściej wymagany jest wysoki poziom specjalistycznej wiedzy.

Współpracujemy z tłumaczami dedykowanymi do odpowiednich branż i dziedzin. Bardzo ważny jest stały rozwój naszej wiedzy i zwiększanie doświadczenia, tak by żadne nowe technologie i specjalizacje nie pozostały poza naszą obsługą. W razie jakichkolwiek problemów konsultujemy się z ekspertami w danej dziedzinie.

Pracujemy w ponad 300 kombinacjach językowych. Bezpieczeństwo i poufność są dla nas równie ważne, dlatego gwarantujemy poufność w sferze informacji przekazywanych nam w ramach usługi. Z nami mogą być państwo pewni, że dane z państwa tłumaczeń pozostaną bezpieczne. Szybkość działania i dyspozycyjność są naszym atutem. Każde zlecenie jest natychmiast przetwarzane i obsługiwane, wykonane zawsze na czas. Ceny naszych tłumaczeń są przystępne i konkurencyjne, a korzystanie z naszych usług to gwarancja najwyższych standardów jakości. oferujemy profesjonalną obsługę klienta, myślimy globalnie i przyszłościowo.

Działamy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wyceny sporządzamy wykluczając wszelkie powtórzenia i znaki nie do tłumaczenia (np. cyfry) znajdujące się w tekście. Zapraszamy do przesyłania materiałów do bezpłatnej wyceny.

Tłumaczenie od A do Z

Tłumaczenia pisemne i korekty

Tłumaczenia stron www

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia ustne

1000 tłumaczy

30 000 klientów

100 000 zleceń

63 miliony

i native speakerów

czynnie działających

zrealizowanych

przetłumaczonych słów

Zaufali nam:

Szybka wycena na Twój e-mail

Profesjonalne tłumaczenia 24/7

Wyceń tekst

Profesjonalne

Tłumaczenia

Bądźmy w kontakcie

INFORMACJE ZGODNE Z RODO

Informujemy, iż przy wysyłaniu e-maili marketingowych dokładamy najwyższej staranności w celu zweryfikowania posiadanych przez nas adresów e-mail pod kątem tego, by nie zawierały one danych osobowych. Przy procesie weryfikacji kierujemy się głównie zasadą, iż nie stanowią danych osobowych, a więc nie korzystają z ochrony przewidzianej przez RODO, gdyż są danymi kontaktowymi firm. Niezależnie od tego, na potrzeby wszystkich odbiorców realizujemy obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Portalu www.profesjonalne-tlumaczenia.com jest dogadamycie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446255, REGON 321322927, NIP PL 66925118347.

2. Z dogadamycie.pl w sprawach dotyczących danych osobowych skontaktować można się listownie: ul. Generała Władysława Andersa 22, 75-017 Koszalin, e-mailowo: info@dogadamycie.pl oraz telefonicznie: +48 22 460 29 90.

3. Inspektorem Ochrony Danych w dogadamycie.pl jest Robert Siemiński, adres e-mail: rodo@dogadamycie.pl.

4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klientów i Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez dogadamycie.pl usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl, w tym do celów księgowych, kontaktu z Użytkownikiem i Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta w celach marketingowych (tj. wysyłka newslettera).

6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dogadamycie.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji. dogadamycie.pl nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika i Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez dogadamycie.pl są partnerzy biznesowi dogadamycie.pl, tłumacze, biuro rachunkowe, firma hostingowa, operatorzy płatności internetowych, którym dogadamycie.pl powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta.

8. Dogadamycie.pl będzie przechowywało dane osobowe Klienta, który nie dokonał rejestracji w Sklepie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później, a w przypadku Klienta zarejestrowanego – do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez dogadamycie.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów dogadamycie.pl na potrzeby marketingu bezpośredniego.

9. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo do żądania od dogadamycie.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Użytkownik i Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Dogadamycie.pl nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika i Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik i Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

12. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez dogadamycie.pl odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika lub Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik i Klient mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Użytkownik i Klient mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Portalu www.profesjonalne-tlumaczenia.com. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl. Podanie danych wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu dla Klientów zarejestrowanych jest konieczne do skutecznego zawarcia Umowy z dogadamycie.pl w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu www.dogadamycie.pl oraz danych opisanych w § 6 ust. 8 Regulaminu dla Klientów zarejestrowanych w przypadku dokonywania przez Klienta płatności za usługi świadczone przez dogadamycie.pl za pomocą karty płatniczej.

© Copyright 2019 profesjonalne-tlumaczenia.com